NEVER NEVER
NEVER NEVER

NEVER NEVER – சாம் ராஜ் 60களின் நாயகன் தொலைக்காட்சியில் கறுப்பு வெள்ளையில் பிரமாதமாக புகைத்தபடி / குடித்தபடி பாடிக் கொண்டிருக்கிறார். “புகை பிடித்தல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கானது” வண்ண வாக்கியம் காட்சியின் மீது அப்போதே சொல்லியிருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் காலம் வாழ்ந்திருப்பார். “குடி குடியை கெடுக்கும்” எழுத்துக்களை அவர் நெஞ்சின் மீது ஒளிர்ந்தது அவர் சிகரெட் சாம்பலை அதன் மீது தட்டினார்.   2 இந்த வெக்கை பின்னிரவில் இரும்புக் கம்பிகளின் குளிர்ச்சி இதமாயிருக்கிறது வெகுநேரமாகக்

LEARN MORE
சுயமென்னும் பாண்டம்
சுயமென்னும் பாண்டம்

புலிக்கலைஞன் என்ற குறியீடு பாரதியைத்தான் எனக்கு அதிகம் நினைவுறுத்துகிறது. காதர் வாய்ப்புக் கேட்டுச் செல்லும் சூழலும் பாரதி சீட்டுக்கவி எழுதி அனுப்பும் சூழலுமே மனத்தில் நிழலாடுகிறது.

LEARN MORE
தமிழ் சினிமாவில் அழகியல் – 3
தமிழ் சினிமாவில் அழகியல் – 3

நினைவுகளும் கனவுகளும் நட்சத்திரங்களாக மாறி மண்டையில் வெடித்து சிதறினால் என்ன உணர்வு ஏற்படுமோ அதை அடுத்த அரை மணிநேரம் அனுபவித்துவிட்டு படுக்கைக்கு செல்கிறேன்.

LEARN MORE