தாராக்கள் வாழும் பிரதேசம்
தாராக்கள் வாழும் பிரதேசம்

தாராக்களை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம்..
பெரிதாக அலட்டிக்கொள்ளாது உங்களை
கடந்துசெல்லும் நூறுபேர்களில் ஒருத்தியாய்
இருந்திருப்பார்கள் தாராக்களை நீங்கள்

LEARN MORE
பேய் படம் எடுப்பது எப்படி ?
பேய் படம் எடுப்பது எப்படி ?

பேய் படம் என்பது பீஸ் இல்லாத பிரியாணி சாப்பிடுவது போல..இது குஸ்கா இல்ல பிரியாணிதான் என்று நம்மளை நாமளே நம்ப வைப்பது போல நாம எடுப்பது பேய் படம் தான் என்று முதலில் நாம் நம்ப வேண்டும்

LEARN MORE